conciliate

แปลว่า


vt ทำให้เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: pacify , make friendly


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top