commotion

แปลว่า


n ความสับสนวุ่นวาย
ความหมายเหมือนกับ: ruckus , confusion , disorder


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top