commence on

แปลว่า


phrv จัดการกับ
ความหมายเหมือนกับ: begin on
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มทำงานกับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top