comimg up

แปลว่า


adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: impending , prospective , forthcoming
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกำลังจะมา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top