clamber

แปลว่า


vt ปีนด้วยความลำบาก
vi ปีนด้วยความลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: mount , scramble

คำที่มี "clamber" ในคำ


clamber up vt ปีน
ความหมายเหมือนกับ: climb onค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top