checkmate

แปลว่า


n การอยู่ในตำแหน่งชนะในการเล่นหมากรุก
ความหมายเหมือนกับ: mate
vt ทำให้เข้าตาจน
ความหมายเหมือนกับ: mate
คำที่เกี่ยวข้อง: รุกให้จนแต้ม