checkerberry

แปลว่า


n ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: teaberry
คำที่เกี่ยวข้อง: ชื่อละติน Gaultheria procumb