cetacean

แปลว่า


adj ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ)
ความหมายเหมือนกับ: blower , cetacean mammal

คำที่มี "cetacean" ในคำ


cetacean mammal adj ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น ปลาวาฬ)
ความหมายเหมือนกับ: blowerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top