censure

แปลว่า


n การตำหนิ
คำที่เกี่ยวข้อง: การติเตียน
vt ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: blame , rebuke , reprimand
คำที่เกี่ยวข้อง: ติเตียน , ติ
vi วิจารณ์อย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: criticize