carnal

แปลว่า


adj ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
ความหมายเหมือนกับ: bodily , fleshly , sensual


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top