carburetor

แปลว่า


n คาร์บูเรเตอร์

รูปภาพ


carburetor คาร์บูเรเตอร์คาร์บูเรเตอร์

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top