calamitous

แปลว่า


adj ที่เป็นหายนะ
ความหมายเหมือนกับ: disastrous , ruinous , unfortunate
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่โชคร้ายอย่างมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top