buttocks

แปลว่า


n บั้นท้าย
ความหมายเหมือนกับ: bottom
คำที่เกี่ยวข้อง: ก้น , ตะโพก , ส่วนท้ายของเรือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top