burnish

แปลว่า


n การขัดเงา
vt ขัด
ความหมายเหมือนกับ: polish
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดเงา , ขัดให้วาว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top