burn down

แปลว่า


phrv ค่อยๆ มอด
ความหมายเหมือนกับ: burn low
คำที่เกี่ยวข้อง: เผาไหม้อ่อนลง , เผาไหม้น้อยลง
phrv เผาไฟ
ความหมายเหมือนกับ: burn out
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำลายด้วยไฟ