bunk up

แปลว่า


phrv นอนด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
phrv มีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง: มีเซ็กส์กับ
phrv ช่วย(บางคน)ให้ขึ้นไปถึงที่สูง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยดันขึ้นไป