bull horn

แปลว่า


n โทรโข่ง
ความหมายเหมือนกับ: amplifier
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องกระจายเสียง , เครื่องขยายเสียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top