bull

แปลว่า


n วัวกระทิง
ความหมายเหมือนกับ: cow
คำที่เกี่ยวข้อง: โค
adj ซึ่งมีราคาสูงขึ้น

รูปภาพ


bull วัวกระทิงวัวกระทิง

หมวดคำ