buffer

แปลว่า


n แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
n เครื่องรับน้ำหนักกระแทก
ความหมายเหมือนกับ: safeguard
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องรับแรงปะทะ
n เครื่องขัดเงา
vt รับน้ำหนักกระแทก
ความหมายเหมือนกับ: cushion
vi ใส่สารบัฟเฟอร์
n สารผ่อนความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง