buff

แปลว่า


vt การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม
vt ขัดให้เป็นเงา
ความหมายเหมือนกับ: shine
adj ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
ความหมายเหมือนกับ: yellowish-brown
n สีน้ำตาลอมเหลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: สีแทน
n คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: enthusiast
n การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
adj ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
n หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย
adj ที่ทำจากหนังควาย
n ควาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
vt ทำให้แรงน้อยลง
n เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ