brought

แปลว่า


vt กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring
ความหมายเหมือนกับ: took

ตัวอย่างประโยค


That's why I brought you here. นั่นคือเหตุผลที่ฉันพาคุณมาที่นี่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top