brood over

แปลว่า


phrv วิตกเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: think about
คำที่เกี่ยวข้อง: กังวลในเรื่อง , คิดถึงในเรื่อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top