broad

แปลว่า


adj กว้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: general
คำที่เกี่ยวข้อง: หลวมๆ , ทั่วๆ ไป , ไม่จำกัด
คำตรงข้าม: narrow
adj ทั่วโลก
n ผู้หญิง (คำสแลง)
adj หยาบ
ความหมายเหมือนกับ: rough
คำตรงข้าม: precise
adj กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: กว้าง , ครอบคลุม