bristly

แปลว่า


adj มีหนามแหลม
ความหมายเหมือนกับ: stubbly
คำตรงข้าม: glabrous
adj ฉุนเฉียว
คำที่เกี่ยวข้อง: โกรธเร็ว , โกรธง่าย