brillant

แปลว่า


adj สุกสว่าง
ความหมายเหมือนกับ: dazzling , splendid
คำที่เกี่ยวข้อง: โชติช่วง , งามอร่าม
adj แจ่มจรัส
ความหมายเหมือนกับ: luminous
คำที่เกี่ยวข้อง: รุ่งโรจน์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top