boozer

แปลว่า


n ผับ
คำที่เกี่ยวข้อง: คนดื่มเหล้ามาก
sl ร้านเหล้า
sl นักดื่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ , คนที่ติดเหล้า