boon

แปลว่า


n สิ่งที่เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: benefit
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก
adj ที่สนุกสนานร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: jolly
adj มีความกรุณา
ความหมายเหมือนกับ: kind
คำตรงข้าม: unkind