bookcase

แปลว่า


n ตู้หนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: bookshelf
คำที่เกี่ยวข้อง: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ

รูปภาพ


bookcase ตู้หนังสือตู้หนังสือ

หมวดคำ