blueprint

แปลว่า


n พิมพ์เขียว
ความหมายเหมือนกับ: design , plan , draft
คำที่เกี่ยวข้อง: แบบสร้าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top