blowup

แปลว่า


n การขยายรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: การขยายภาพถ่าย
n การขยายฟิล์มภาพยนตร์
n การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: outburst , explosion
n การระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: explosion , blast ,