blowlamp

แปลว่า


n เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก
ความหมายเหมือนกับ: blowtorch


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top