blissfulness

แปลว่า


n ความสุข
ความหมายเหมือนกับ: happiness , joy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสบายใจ , ความสุขสำราญ , ความปิติยินดี
คำตรงข้าม: grief , sorrow