blinker

แปลว่า


n ผู้กระพริบตา
n สัญญาณบอกเหตุ

หมวดคำ


คำที่มี "blinker" ในคำ


blinkered adj ซึ่งมีใจคับแคบ
ความหมายเหมือนกับ: narrow-mindedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top