blemish

แปลว่า


n ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: blot , stain
คำที่เกี่ยวข้อง: มลทิน , ความมัวหมอง , ราคี , รอย
vt ทำให้มีตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: tarnish
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีมลทิน , ทำให้ไม่สมบูรณ์ , ทำให้เปื้อน