blaze up

แปลว่า


phrv กระพือ (ความโกรธ, ความรุนแรง, ความร้อน)
ความหมายเหมือนกับ: burn up , flame out , flame up , flare up
คำที่เกี่ยวข้อง: ลุกโชน , ลุกโชติช่วง