blasting

แปลว่า


n การยิง
ความหมายเหมือนกับ: firing , igniting
คำที่เกี่ยวข้อง: การระเบิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top