blaspheme

แปลว่า


vt พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: defile , desecrate
คำที่เกี่ยวข้อง: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย
คำตรงข้าม: honor , revere
vi พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์
ความหมายเหมือนกับ: defile , desecrate , profane
คำตรงข้าม: honor , revere