bison

แปลว่า


n กระทิงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ที่อเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: buffalo
คำที่เกี่ยวข้อง: วัวกระทิง

รูปภาพ


bison กระทิงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ที่อเมริกากระทิงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ที่อเมริกา

หมวดคำ