bikini

แปลว่า


n ชุดว่ายน้ำแบบสองชิ้นของผู้หญิง

รูปภาพ


bikini ชุดว่ายน้ำแบบสองชิ้นของผู้หญิงชุดว่ายน้ำแบบสองชิ้นของผู้หญิง

หมวดคำ