bidding

แปลว่า


n การประกวดราคา
ความหมายเหมือนกับ: offer , propose , put forward
คำที่เกี่ยวข้อง: การประมูล

คำที่มี "bidding" ในคำ


forbidding adj ที่ไม่เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: threatening , hostile
คำตรงข้าม: friendlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top