betray

แปลว่า


vt ทรยศ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทรยศต่อ , หักหลัง
vt แพร่งพราย (ความลับ)
ความหมายเหมือนกับ: disclose
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผย (ความลับ)
vt ทำให้ผิดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: เนรคุณ
vt แสดงให้รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงให้เห็นถึง , รู้ได้
vt หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: deceive
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่อลวง , ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง