behaviour

แปลว่า


n พฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: conduct , manners , behavior
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระทำตัว , พฤติการณ์ , การแสดงอาการ , ท่าที