begin again

แปลว่า


vt ดำเนินต่อไปใหม่
ความหมายเหมือนกับ: continue
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top