beggary

แปลว่า


n ความจน
ความหมายเหมือนกับ: deprivation , need , indigence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอัตคัด , ความขาดแคลน , ความฝืดเคือง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top