beeper

แปลว่า


n เครื่องวิทยุติดตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: bleeper , pager
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องเพจเจอร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top