beef up

แปลว่า


phrv ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แข็งแรง , ทำให้มีพละกำลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top