bedeck

แปลว่า


vt ประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: decorate
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่ง , ทำให้สะพรั่ง

คำที่มี "bedeck" ในคำ


bedeck with phrv ประดับด้วย
ความหมายเหมือนกับ: deck withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top