beating

แปลว่า


n การตีซ้ำๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: การฟาดซ้ำๆ
n ความพ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: failure
คำที่เกี่ยวข้อง: ความปราชัย
คำตรงข้าม: triumph