beaten

แปลว่า


adj ถูกโจมตี
คำที่เกี่ยวข้อง: พ่ายแพ้
adj หมดเรี่ยวแรง
ความหมายเหมือนกับ: exhausted
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแรง , เหนื่อย
adj (อาหาร) ที่บดแล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยี้ , ทำเป็นผง , กลายเป็นผง