beastly

แปลว่า


adj น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: awful , horrid
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่น่าพอใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top